Softwarová řešenínejen pro média, agentury a webové firmy

Solar

Vše pod jednou střechou

Současný Publisher využívá desítky procesů, které jsou roztříštěny do mnoha více čí méně manuálních postupů či jednotlivých SW technologií. Výsledkem je, že se s daty, tedy marketingovým majetkem firmy, nepracuje dostatečně – většinou jen odděleně a složitě. Solar data z jednotlivých oblastí shromažďuje, a tam kde je třeba, mezi jednotlivými oblastmi (službami) vyměňuje. Například v modulu předplatného pomáhá pečovat o předplatitelský kmen. Navíc umožňuje jeho efektivní rozšiřování díky modulu marketingových kampaní, ve kterém využívá data z modulu Předplatného, CRM a GDPR.

Solar je souhrn mikroservis, které řeší:

 • CRM (správa klientů a firem)
 • GDPR
 • Předplatné
 • Marketingové kampaně
 • Fakturaci
 • Volný prodej a Distribuci
 • Reporting
 • e-Shopy
 • Skladové hospodářství
 • Paywall
 • Výrobní postupy
 • HR provizní systém